Heb je de indruk dat je kind moeilijkheden ervaart? Zie je (plotse) veranderingen in het gedrag? Heb je het gevoel dat het contact moeizamer verloopt? Of geeft je kind zelf aan dat het zich minder goed voelt? Kinderpsycholoog Nathalie van Roey begeleidt je kind en/of jou als ouder, naar verbetering of een oplossing.

Bij Kinderpsycholoog Nathalie Van Roey kan je terecht met kleine en grote zorgen omtrent je kinderen (0 tot 18 jaar). Als een kind het moeilijker heeft, kan het dat niet altijd verwoorden. Vaak vertaalt dit zich dan naar het gedrag, wat voor ouders niet altijd gemakkelijk is te ‘lezen’. Voor ouders is het soms reeds voldoende om hier wat hulp in te krijgen, zodat ze weer op weg kunnen. SAMEN zoeken we uit hoe je je kind het best kan helpen en hoe je zelf weer tot rust kan komen.

Als kinderpsycholoog hecht ik hierbij veel belang aan de KRACHTEN van het gezin en de kinderen en tracht deze dan ook zoveel mogelijk te versterken. Op deze manier leggen we de focus niet op ‘het probleem’, maar werken we OPLOSSINGSGERICHT en met een POSITIEVE BLIK. We leggen het accent op de DOELEN, dus wat de ouders, het kind en/of de jongere willen bereiken en wat zij daarvoor kunnen doen.

Deze (psychologische) begeleiding en ondersteuning bied ik zowel aan aan kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) als aan ouders wanneer er zorgen of moeilijkheden zijn omtrent:

 • Sociale ontwikkeling
 • Emotionele ontwikkeling: zelfvertrouwen, zelfbeeld, angst, depressie, faalangst, weerbaarheid, (hoog)gevoeligheid, …
 • Pesten
 • Angsten
 • Echtscheiding
 • ADHD, ASS, ...
 • hoogbegaafdheid
 • Hechting; ouder- kindinteractie
 • Gedrag
 • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijk, …
 • Slapen, eten, zindelijkheid
 • Opvoeding
 • ...