Workshops op Maat

Workshops op Maat

Workshops en andere trainingen kunnen ook steeds op verplaatsing en op maat georganiseerd worden zoals in scholen, tijdens vormingsdagen, op educatieve kampen, in de opvang, enzovoort. We bekijken graag samen met u hoe we dit kunnen afstemmen op de doelgroep en hoe we het vorm kunnen geven.

Mogelijke thema’s:

  • (Faal)angst: Wat is (faal)angst en hoe kan ik hiermee omgaan?
  • Gevoelens: Welke gevoelens bestaan er?, Hoe herken ik ze?, Wat voel ik?, Waar voel ik dat?, Wat doet dat met mij?, … We gaan op zoek naar gevoelens en wat deze betekenen. Hoe uiting geven aan je gevoelens?
  • Samen proberen we een aantal methodieken uit om te weten te komen op welke manier je het aangenaam vindt om je innerlijke belevingswereld uiting te geven.
  • Talenten en kwaliteiten: Vaak zijn kinderen zich niet bewust van hun talenten en kwaliteiten. Samen gaan we hiernaar op zoek en gaan we de bewustwording hiervan trachten te versterken.
  • Sociale vaardigheden: Hoe start ik een gesprek?, Hoe vraag ik om mee te spelen?, Hoe kan ik voor mezelf opkomen?, Hoe zeg ik ‘nee’?, Hoe kan ik een probleem oplossen?, Hoe kan ik me sterker voelen in groep?, Wat kan ik doen tegen pesterijen?, enzovoort. Tijdens deze training worden deze vaardigheden geoefend en versterkt.
  • Mijn lichaam en ik: Wat voel ik?, Wat zie ik?, Wat hoor ik?, Wat ruik ik? Ga op zoek naar de sensaties van je lichaam en leer je lichaam en jezelf beter kennen. Leer aandacht te hebben voor de signalen die je lichaam je geeft en hoe hier mee om te gaan. De opdrachten zorgen voor een krachtigere bewustwording, een eenvoudige probleemoplossing, een betere concentratie, een sterker geheugen en versterken de taalvaardigheid.
  • Suggesties?

Onze workshops hebben steeds als doel de krachten van het kind (en de omgeving) aan te spreken en te versterken. Op deze manier zal het zelfvertrouwen vergroten en het kind een positief zelfbeeld ontwikkelen.