Aanbod voor het kind en de ouders

Aanbod voor het kind (0 tot 18 jaar):

  • Belevingsonderzoek: Door middel van creatieve methodieken, opdrachtjes, gesprek en spel wordt nagegaan hoe je kind zijn/haar leefwereld ervaart en welke betekenis hij/zij hier aan geeft.
  • Psycho-educatie: Er wordt informatie gegeven over de aandoening, klacht of probleem, de oorzaken, symptomen, verloop, behandeling, gevolgen, … maar ook over hoe er mee om te gaan, welke mogelijkheden er zijn, enzovoort. Psycho-educatie geeft de handvaten om de persoon te begeleiden in een constructief verwerkingsproces. Dit wordt steeds afgestemd op het leven en mogelijkheden van de cliënt.
  • Individuele psychologische begeleiding en ondersteuning: met kinderen wordt er via spel, creatieve methodieken, tekeningen en/of gesprek gewerkt.
  • Kinderyoga/Ademhalings- en ontspanningstechnieken
  • Sociale vaardigheidstraining/assertiviteitstraining: individueel of in groep
  • Weerbaarheidstraining voor kinderen van 4 tot 7 jaar: individueel of in groep.
  • Observatie (praktijk, school, thuis): om een beter en zo duidelijk mogelijk beeld te verkrijgen van het gedrag en relaties in verschillende contexten, wat een meer gerichte aanpak mogelijk maakt
  • Intelligentieonderzoek

Aanbod voor de ouders:

  • Psycho-educatie
  • (psychologische en/of pedagogische) begeleiding en ondersteuning